PROGRAMLARIMIZ

jose_maria_torres_SA (2)

Bugün artık josé mª torres sa sıradan bir ham deri deposu olmaktan çok ötededir. deri ișleme

fabrikalarının tüm ihtiyaçlarına en iyi șekilde karșılık vererek onların üretimine doğrudan katkı salayarak sistemin bir parçası haline gelmiș bulunuyoruz.

José Mª Torres sa tam da bu sebeple farklı programlar geliștirdi:

  • Torres long tıme (*), bir yıl boyunca garantili ödeme dönemlerinden olușan bir program.
  • Torres ıntegral servıce (*).müșterinin istediği deri türü ve miktarına bağlı olarak saptanan süre, yer ve ödeme biçimini içeren bir anlașma.

(*) programlar șartlara bağlıdır.

bu programlar hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz josé mª torres sa ile bağlantıya geçiniz